WGDC draait om, helemaal jezelf te kunnen zijn, op en rond de dansvloer.

 

Ons maakt het daarom niet uit hoe je er uit ziet, kom als jezelf, in dans outfit, maatpak, minirok, yogapak of jeansbroek .. allemaal geen probleem, mits verzorgd en niet aanstootgevend.

 

Wij hanteren enkele huisregels omdat wij het op voorhand belangrijk vinden dat iedereen zich bij ons veilig voelt. Wij willen zo waarborgen dat WGDC een fijne en integere dansplek is en blijft.

 

Deelname aan WGDC betekent accoord gaan met onze huisregels.

 

Belangrijk

Vangen wij signalen op van intimiderd of abusief gedrag, behouden wij ons het recht voor je direct de toegang te ontzeggen. Aan de deur gaan wij niet in discussie over toepassing van huisregels. Je kunt je schriftelijk tot de organisator wenden als je het niet eens bent met een genomen beslissing.

 

Houding van gasten en medewerkers:

Gasten die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol, drugs, zich grof en respectloos gedragen worden niet toegelaten tot WGDC.

 

WGDC bedingt een relaxte houding en dito gedrag van alle bezoekers en medewerkers. Agressie, dominantie, discriminatie, in toon of houding worden niet getolereerd door de organisator. Ook bij signalen van abusief of grensoverschrijdend gedrag wordt aan de bezoeker per direct de toegang ontzegd.

 

Foto/Video

In de bloeiende tijd van social media willen wij je vragen bewust en met mate om te gaan met het maken van foto's en video's met je mobiel. Denk aan de privacy van je medebezoekers. Voor promotionele doeleinden is het de organisator toegestaan op en rond de dansvloer opnamen te maken. Je kunt eventueel de foto- of videograaf aanspreken als je dat niet fijn vindt.

 

Schoenen, blote voeten?

WGDC is geen blote voeten dansclub. Er wordt wel op blote voeten gedanst door bezoekers. Houdt dus rekening met elkaar. Zoek als je op blote voeten danst een plek op die veilig is voor grote stampers. Zeker bij drukte.

 

Drankjes/Hapjes/Roken

Beperk je tot de bar c.q. zitgedeelte van de dansruimte voor het nuttigen van drankjes en snacks. Drink niet op de dansvloer om ongelukken met glasscherven en blote voeten te voorkomen. Binnen mag nergens worden gerookt. Wil je roken ga je naar buiten. Vraag om een stempel bij de kassa zodat je ook weer naar binnen kunt.

Munten voor consumpties

Bij de kassa kun je munten kopen deze kun je besteden aan de bar. Teveel ingekochte munten worden niet terug genomen aan het einde van een WGDC avond. Houdt hier rekening mee om teleurstelling bij de kassa te voorkomen.

De dansvloer is om te dansen

WGDC bezoekers komen primair om bij ons te dansen. Geef de dansers dus alle ruimte, wil je lekker babbelen of even hangen, prima, maar doe dat dan niet midden op de dansvloer. 

Waar laat je je jas en spullen?

Er is een onbewaakte garderobe waar je je jas kunt ophangen. Spullen van waarde kun je in overleg bij de DJ achter op het podium leggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. WGDC is niet aansprakelijk te stellen voor vermissingen, beschadigingen, diefstal of letsel. 

EHBO

Er is een EHBO kit aanwezig. Is eerste hulp noodzakelijk, zorg dan dat je je zo snel mogelijk meldt bij de deurman/gastvrouw (kassa) of bij barpersoneel.

Diversen ..

Weet dat wij, bij constatering van wangedrag, of bij openbare geweldpleging, meteen de Politie waarschuwen.

Het is bezoekers niet toegestaan om nevenruimten zoals opslag, belendende lokalen, trappenhuis of etages te betreden van het gebouw waar het evenement plaatsvindt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de lokale beheerder van het pand.

Het is organisator toegestaan huisregels aan te scherpen of af te zwakken zonder dat bezoekers hier rechten aan kunnen ontlenen.